10
05
2022
12:00

Výrazný strom: ano nebo ne?

Jan Drábek

Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že na mapě nebudou výrazné stromy a vývraty. V některých místech jich bylo víc než dost, takže by se mapa mohla stát snadno nepřehlednou. Nakonec jsme tedy odstranili z mapy 1 121 symbolů výrazných stromů a vývratů.

Řečí čísel to je:
417.000 Výrazný velký strom: 13
418.000 Výrazný keř nebo strom: 616
419.000/1 Výrazný vegetační objekt: 492

Snad to pomůže lepší orientaci a většímu zážitku ze závodu.

Takže u výrazných stromů ani vývratů pomoc nehledejte! Ale nezoufejte, i tak v mapě pořád zbývá dostatek detailů, abychom vám připravili důstojně náročný middle a dostatek vrstevnic na důstojně náročnou klasiku.